Canterbury Area Te katoa Real Estates Mō¬ Te Hokona Rēti Rānei

Avonhead, Christchurch City


ID#450624
Māngai #BGN21349
Deadline Marketing
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Mairehau, Christchurch City


ID#450059

Deadline Marketing
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Mt. Pleasant, Christchurch City


ID#451348

PBN
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Huntsbury, Christchurch City


ID#451507
Māngai #RX1861883
$1,149,000
4 Ngā rūma moe 3 Ngā wharepaku

Strowan, Christchurch City


ID#451715

Auction
4 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

St Albans, Christchurch City


ID#451050
Māngai #IM51904
Auction
4 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Northcote , Christchurch City


ID#451251
Māngai #HHC4106
$28,800 + GST (if any)
0 Ngā rūma moe 0 Ngā wharepaku

Merivale, Christchurch City


ID#451695
Māngai #TRC19020
Deadline Marketing
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Burwood, Christchurch City


ID#451834
Māngai #TRC18889
PBN over $330,000
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Edgeware, Christchurch City


ID#451835
Māngai #TRC19039
PBN
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Rolleston, Canterbury


ID#451633

Offers
4 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Casebrook, Christchurch City


ID#451477
Māngai #IL2294
Auction
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Bryndwr, Christchurch City


ID#451508
Māngai #CR38274
Auction
4 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Hornby, Christchurch City


ID#451505
Māngai #RX1863008
Set Date of Sale
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Mairehau, Christchurch City


ID#451696
Māngai #CR38275
$379,000
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Phillipstown, Christchurch City


ID#451699
Māngai #NTW25940
PBN
1 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Sydenham, Christchurch City


ID#450626
Māngai #BGN21314
$329,000
2 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Rolleston, Canterbury


ID#448794
Māngai #MA0545
PBN over $630,000
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Woolston, Christchurch City


ID#450694
Māngai #SM0189
PBN
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Rolleston, Canterbury


ID#451698
Māngai #RL2040
$659,000
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku