Canterbury Area Te katoa Bienes Raíces Mō¬ Te Hokona Rēti Rānei

Lyttelton, Banks Peninsula


ID#453908

Deadline Private Treaty
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Halswell, Christchurch City


ID#454653

Deadline Private Treaty
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Riccarton, Christchurch City


ID#454170
Māngai #CR38237
$875,000
4 Ngā rūma moe 3 Ngā wharepaku

Waitikiri , Christchurch City


ID#454602
Māngai #BE193297
Auction
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Rolleston, Canterbury


ID#454531
Māngai #MA0568
Offers Over $485,000
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Woolston, Christchurch City


ID#454156
Māngai #NWB24565
Auction
2 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Burnside, Christchurch City


ID#454158
Māngai #BD9814
Auction
4 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Halswell, Christchurch City


ID#454235
Māngai #MET24505
Set Date of Sale
4 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Phillipstown, Christchurch City


ID#454237
Māngai #CR38377
POA
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Avonhead, Christchurch City


ID#454581
Māngai #TRC19120
PBN over $575,000
3 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Addington, Christchurch City


ID#454239
Māngai #TRC19115
PBN over $349,000
2 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Islington, Christchurch City


ID#454728
Māngai #TRC19128
PBN over $305,000
5 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Wigram, Christchurch City


ID#454729
Māngai #MET28741
Set Date of Sale
4 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku

Hornby, Christchurch City


ID#454230
Māngai #FE7168
POA
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Papanui, Christchurch City


ID#454122
Māngai #RX1915593
Auction
4 Ngā rūma moe 3 Ngā wharepaku

Inner City (4 Avenues), Christchurch City


ID#453257
Māngai #RX1872174
Set Date of Sale
0 Ngā rūma moe 0 Ngā wharepaku

Motukarara, Banks Peninsula


ID#453256
Māngai #RX1873308
Set Date of Sale
2 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Somerfield, Christchurch City


ID#453255
Māngai #RX1906408
Set Date of Sale
3 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Woolston, Christchurch City


ID#453018
Māngai #RX1871522
Offers Over $199,000
2 Ngā rūma moe 1 Ngā wharepaku

Rolleston, Canterbury


ID#454146
Māngai #MVE6278
Auction
4 Ngā rūma moe 2 Ngā wharepaku