Ngā papawhenua kua tāpiria ināia tata nei

Whiria he rangi: Saturday - Friday - Thursday - Wednesday - Tuesday - Monday - Sunday

Aroha mai kāore he mea kia tirohia i tēnei rā

Tinihia mō te rohe

Rohe: